01 / 06
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06

    

     

W dniach 21–22 kwietnia 2016 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorganizował III edycję konferencji „Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej”, która odbyła się w Centrum Energetyki AGH. W konferencji udział wzięło ok. 100 uczestników z różnych instytucji krajowych i zagranicznych, m.in. naukowcy, projektanci, inwestorzy, wykonawcy, zarządzający tunelami i innymi obiektami podziemnymi. Obecni byli również goście z zagranicy, m.in. z firm: Aigner Tunnel Technology, Astaldi, Bochumer Eisenhütte Heintzmann, Promat, Zitron. Honorowy Patronat nad konferencją sprawowali: Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Pan Tadeusz Słomka, Rektor Politechniki Krakowskiej Pan Kazimierz Furtak, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pan Ryszard Dąbrowa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Pan Jacek Bojarowicz, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Pan Mirosław Koziura oraz Przewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Pan Antoni Tajduś.

Konferencję wspierały firmy: Zitron SA - platynowy sponsor, Smay Sp. z o.o. - srebrny sponsor, Heintzmann-Silesia Sp. z o. o. - brązowy sponsor oraz sponsorzy: Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o., SOLDATA, Mercor SA, SHM System Sp. z o.o. Sp. kom., NEOSTRAIN Sp. z o.o. Z kolei patronat medialny nad konferencją roztoczyli m.in. edroga.pl, budownictwo inżynieryjne.pl, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.pl, nbimedia nowoczesne media, magazyn AUTOSTRADY, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, GDMT, inzynieria.com i Wydawnictwo Inżynieria. Partnerami wydarzenia były kraków.pl oraz  >>>KRK>2B Krakow to business.

Przybyłych gości powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Profesor Stanisław Nawrat. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Profesor Piotr Czaja, który omówił stan budowy tuneli w Polsce i na świecie. Podczas sesji inauguracyjnej głos zabrał JM Rektor Politechniki Krakowskiej Profesor Kazimierz Furtak, podkreślając ważność tematyki konferencji i celowość jej organizacji. Następnie Przewodniczący Komitetu Naukowego Profesor Antoni Tajduś pods umował dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budownictwa tunelowego w Polsce i na świecie oraz życzył zebranym owocnych obrad. W kolejnych prelekcjach poruszano ciekawe zagadnienia związane m.in. z budownictwem tuneli i innych obiektów podziemnych, systemami monitoringu górotworu i konstrukcji tuneli, bezpieczeństwem eksploatacji obiektów tunelowych, w szczególności: systemów wentylacji, wyposażenia tuneli, systemów i urządzeń pożarowych, bezpiecznej ewakuacji, zarządzania obiektami tunelowymi. Ciekawą tematyką była poruszona problematyka zanieczyszczeń powietrza w tunelach drogowych oraz sposób ich oczyszczania. Ponadto kilkukrotnie poruszano zagadnienia technik modelowania komputerowego jako narzędzia wspomagającego procesy projektowania systemów bezpieczeństwa.

W drugim dniu konferencji, dzięki uprzejmości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach uczestnicy odbyli wizytę techniczną w tunelu drogowym Emilia w Lalikach. Tunel ten jest pierwszym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce, o długości 678 m, mieszczącym się w ciągu drogi ekspresowej S69, przechodzącym pod górą Sobczakowa Grapa. Uczestnicy konferencji zapoznali się ze strukturą tunelu, jego wyposażeniem oraz systemami i procedurami bezpieczeństwa.

Konferencja okazała się dobrym miejscem dla swobodnej wymiany myśli oraz dyskusji nad zagadnieniami związanymi z budownictwem i bezpieczeństwem tuneli komunikacyjnych oraz innych obiektów podziemnych w infrastrukturze miejskiej, a także zapewniła przestrzeń dla wymiany doświadczeń międzynarodowemu, interdyscyplinarnemu gronu specjalistów.

Znaczenie tuneli komunikacyjnych, zarówno kolejowych jak i drogowych w Polsce i na świecie wzrasta. W bieżącym roku powinien zostać oddany do użytkowania tunel Gotthard-Basis łączący Szwajcarię i Włochy, liczący 57 km długości. Także w Polsce nastąpił znaczny postęp w zakresie projektowania i budowy tuneli komunikacyjnych - między innymi w marcu 2016 został oddany do eksploatacji tunel w Gliwicach o długości 465 m, a w kwietniu - liczący ok. 1400 m tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie również budowa dwóch kolejnych tuneli: tunelu o długości ok. 2300 m pod Ursynowem, w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy oraz tunelu o długości ok. 2200 m pod górą Mały Luboń na trasie z Krakowa do Chyżnego. W dziedzinie budownictwa tunelowego wartym odnotowania faktem było sprawne wybudowanie i uruchomienie drugiej linii metra w Warszawie.

W wyniku przedstawionych 18 referatów oraz dyskusji pomiędzy uczestnikami można sformułować następujące wnioski:

1. W ostatnich latach w Polsce nastąpił wzrost liczby budowanych tuneli, ponadto przewidywane są do realizacji kolejne inwestycje, w związku z tym tematyka budowy tuneli oraz bezpieczeństwa ich eksploatacji jest niezwykle ważna.

2. Istnieje potrzeba przeprowadzenia weryfikacji aktów prawnych obowiązujących w Polsce, dotyczących budownictwa i bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych w infrastrukturze miejskiej pod kątem ich aktualności.

3. Niezbędne jest prowadzenie dalszych prac naukowo-badawczych w celu poznania technologii wykonawstwa tuneli, w tym przewidywania występujących zagrożeń w fazie drążenia, a także w aspekcie bezpieczeństwa podczas eksploatacji, szczególnie w zakresie zagrożenia pożarowego.

4. Celowe byłoby opracowanie jednolitych wytycznych projektowych, które obejmowałyby sprawy dotyczące wymagań w zakresie wentylacji, zasilania, łączności, alarmowania, automatyzacji, sterowania, wyposażenia i zarządzania tunelami.

5. Istotne jest kontynowanie podjętej przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH inicjatywy organizacji kolejnych edycji konferencji w tematyce Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

nowy logotyp krakow CMYK

 

krk2b logo rgb

 

 

 

 

 

 

 

 

Platynowy sponsor konferencji

 

Srebrny sponsor
         
Brązowy sponsor
ZITRON v      |      nowe logo smay       |      HS vect

 

Sponsorzy
PROMAT new      |       SOLDATA new      |      Mercor     |         |     neo strain vect

Patronat medialny

Logotyp Edroga vectorized
       

BI

          NBI vect           nbi media vect
         
auto
         
ok BGiT gwka
GDMT vect
       

inzynieria com vect

          WI vectPlease publish modules in offcanvas position.